Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Wielomian

#include <random_ops.h>

Pobiera próbki z rozkładu wielomianowego.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • logits: 2-D Tensor o kształcie [batch_size, num_classes] . Każdy wycinek [i, :] ,: [i, :] reprezentuje nieznormalizowane logarytmiczne prawdopodobieństwa dla wszystkich klas.
 • num_samples: 0-D. Liczba niezależnych próbek do narysowania dla każdego wycinka wiersza.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli parametr seed lub seed2 ma wartość różną od zera, wewnętrzny generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie używane jest losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output 2-D tensora w kształcie [batch_size, num_samples] . Każdy wycinek [i, :] [0, num_classes) [i, :] zawiera narysowane etykiety klas z zakresem [0, num_classes) .

Konstruktorzy i niszczyciele

Multinomial (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits, :: tensorflow::Input num_samples)
Multinomial (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits, :: tensorflow::Input num_samples, const Multinomial::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutputDtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Wielomian :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla wielomianu .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Wielomian

 Multinomial(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input logits,
 ::tensorflow::Input num_samples
)

Wielomian

 Multinomial(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input logits,
 ::tensorflow::Input num_samples,
 const Multinomial::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

OutputDtype

Attrs OutputDtype(
 DataType x
)

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)