Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal

#include <random_ops.h>

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.

streszczenie

Każdy z parametrów może mieć postać

skalar, który odnosi się do całego wyniku, lub wektor o kształcie długości [0], który przechowuje parametry dla każdej partii.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: kształt tensora wyjściowego. Partie są indeksowane według zerowego wymiaru.
 • oznacza: średni parametr każdej partii.
 • stdevs: parametr odchylenia standardowego każdej partii. Musi być większa niż 0.
 • minvals: minimalna wartość odcięcia. Może być nieskończonością.
 • maxvals: maksymalna wartość odcięcia. Może być + nieskończoność i musi być większa niż minval dla każdej partii.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output : macierz kształtów liczba_batche x próbki_per_batch, wypełniona losowo obciętymi normalnymi wartościami przy użyciu parametrów dla każdego wiersza.

Konstruktorzy i niszczyciele

ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals)
ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals, const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ParameterizedTruncatedNormal :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ParameterizedTruncatedNormal .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ParameterizedTruncatedNormal

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals
)

ParameterizedTruncatedNormal

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals,
 const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)