Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear

#include <image_ops.h>

Zmień rozmiar skwantowanych images do size przy użyciu skwantyzowanej interpolacji dwuliniowej.

streszczenie

Obrazy wejściowe i obrazy wyjściowe muszą być typu kwantowego.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • obrazy: 4-D z kształtem [batch, height, width, channels] .
 • size: = A 1-D int32 Tensor 2 elementów: new_height, new_width . Nowy rozmiar obrazów.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • align_corners: Jeśli true, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, zachowując wartości w pikselach narożnych. Domyślnie false.

Zwroty:

 • Output resized_images: 4-D z kształtem [batch, new_height, new_width, channels] .
 • Output out_min
 • Output out_max

Konstruktorzy i niszczyciele

QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out_max
out_min
resized_images

Publiczne funkcje statyczne

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizedResizeBilinear .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

out_max

::tensorflow::Output out_max

out_min

::tensorflow::Output out_min

resized_images

::tensorflow::Output resized_images

Funkcje publiczne

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)