Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany

#include <data_flow_ops.h>

Wpisuje zero lub więcej krotek jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.

streszczenie

Ta operacja tnie każdy tensor składnika wzdłuż zerowego wymiaru, aby utworzyć wiele elementów kolejki. Wszystkie składniki krotki muszą mieć ten sam rozmiar w zerowym wymiarze.

Wejście komponentów ma k elementów, które odpowiadają składnikom krotek przechowywanych w danej kolejce.

UWAGA: Jeśli kolejka jest pełna, operacja ta będzie blokowana do momentu umieszczenia w kolejce danych elementów (lub upływu „timeout_ms”, jeśli określono).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • uchwyt: uchwyt do kolejki.
 • komponenty: jeden lub więcej tensorów, z których należy pobrać kolejkowane tensory.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • timeout_ms: Jeśli kolejka jest przepełniona, ta operacja będzie blokować do timeout_ms milisekund. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueEnqueueMany .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

QueueEnqueueMany

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

QueueEnqueueMany

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)