Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2

#include <random_ops.h>

Wyprowadza wartości losowe z rozkładu (ów) Poissona opisanych przez szybkość.

streszczenie

Ta operacja wykorzystuje dwa algorytmy, w zależności od szybkości. Jeśli współczynnik> = 10, to algorytm Hormanna jest używany do pobierania próbek poprzez odrzucanie transformacji. Zobacz http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167668793909974 .

W przeciwnym razie algorytm Knutha służy do pozyskiwania próbek poprzez pomnożenie jednolitych zmiennych losowych. Zobacz Donald E. Knuth (1969). Algorytmy półliczbowe. Sztuka programowania komputerowego, tom 2. Addison Wesley

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: 1-D integer tensor. Kształt niezależnych próbek do narysowania z każdego rozkładu opisanego parametrami kształtu podanymi w szybkości.
 • rate: tensor, w którym każdy skalar jest parametrem „rate” opisującym powiązany rozkład poissona.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output : tensor z kształtem shape + shape(rate) . Każdy wycinek [:, ..., :, i0, i1, ...iN] zawiera próbki pobrane dla rate[i0, i1, ...iN] .

Konstruktorzy i niszczyciele

RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate)
RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate, const RandomPoissonV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Dtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: RandomPoissonV2 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RandomPoissonV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate
)

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate,
 const RandomPoissonV2::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Dtype

Attrs Dtype(
 DataType x
)

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)