Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt

#include <random_ops.h>

Wyprowadza losowe liczby całkowite z jednolitego rozkładu.

streszczenie

Wygenerowane wartości są jednolitymi liczbami całkowitymi z zakresu [minval, maxval) . Dolna granica minval jest zawarta w zakresie, a górna granica maxval jest wykluczona.

Losowe liczby całkowite są nieznacznie obciążone, chyba że maxval - minval jest dokładną potęgą dwóch. Odchylenie jest małe dla wartości maxval - minval znacznie mniejszych niż zakres wyjścia ( 2^32 lub 2^64 ).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: kształt tensora wyjściowego.
 • minval: 0-D. Włącznie dolna granica generowanych liczb całkowitych.
 • wartość maksymalna: 0-D. Wyłączne górne ograniczenie generowanych liczb całkowitych.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output : tensor o określonym kształcie wypełniony jednakowymi losowymi liczbami całkowitymi.

Konstruktorzy i niszczyciele

RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval)
RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval, const RandomUniformInt::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: RandomUniformInt :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RandomUniformInt .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RandomUniformInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval
)

RandomUniformInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval,
 const RandomUniformInt::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)