Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ReaderNumRecordsProduced

#include <io_ops.h>

Zwraca liczbę rekordów utworzonych przez tego czytnika.

streszczenie

To tyle samo, co liczba wykonań ReaderRead, które zakończyły się powodzeniem.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.

Zwroty:

  • Output : tensor records_produced.

Konstruktorzy i niszczyciele

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Atrybuty publiczne

operation
records_produced

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

records_produced

::tensorflow::Output records_produced

Funkcje publiczne

ReaderNumRecordsProduced

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const