Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse

#include <sparse_ops.h>

Serializuj N -minibatch SparseTensor do obiektu Tensor [N, 3] .

streszczenie

SparseTensor musi mieć rangę R większą niż 1, a pierwszy wymiar jest traktowany jako wymiar minibatchu. Elementy SparseTensor muszą być sortowane w kolejności rosnącej tego pierwszego wymiaru. SparseTensor obiekty SparseTensor wchodzące do każdego wiersza serialized_sparse będą miały rangę R-1 .

Rozmiar minibatchu N jest wyodrębniany z sparse_shape[0] .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • sparse_indices: 2-D. indices minibatchu SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values minibatchu SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape minibatchu SparseTensor .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • out_type: The dtype używać do serializacji; obsługiwane typy to string (domyślnie) i variant .

Zwroty:

 • Output : tensor serialized_sparse.

Konstruktorzy i niszczyciele

SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeManySparse::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
serialized_sparse

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutType (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SerializeManySparse .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

serialized_sparse

::tensorflow::Output serialized_sparse

Funkcje publiczne

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeManySparse::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)