Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad

#include <sparse_ops.h>

Gradient SparseFillEmptyRows .

streszczenie

Pobiera wektory reverse_index_map, kształt [N] i grad_values, kształt [N_full] , gdzie N_full >= N i kopiuje dane do d_values lub d_default_value . Tutaj d_values ma kształt [N] a d_default_value jest skalarem.

d_values ​​[j] = grad_values ​​[reverse_index_map [j]] d_default_value = sum_ {k: 0 .. N_full - 1} (grad_values ​​[k] * 1 {k not in reverse_index_map})

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • reverse_index_map: 1-D. Odwrotna mapa indeksu z SparseFillEmptyRows .
  • grad_values: 1-D. Gradienty z backprop.

Zwroty:

  • Output d_values: 1-D. Backprop do wartości.
  • Output d_default_value: 0-D. Backprop do default_value.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseFillEmptyRowsGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reverse_index_map, :: tensorflow::Input grad_values)

Atrybuty publiczne

d_default_value
d_values
operation

Atrybuty publiczne

d_default_value

::tensorflow::Output d_default_value

d_values

::tensorflow::Output d_values

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

SparseFillEmptyRowsGrad

 SparseFillEmptyRowsGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reverse_index_map,
  ::tensorflow::Input grad_values
)