Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Stos

#include <array_ops.h>

Pakuje listę tensorów rangi N R w jeden tensor rangi- (R+1) .

streszczenie

Upakowuje N tensorów values do tensora z pozycją o jeden wyższą niż każdy tensor pod względem values , upakowując je wzdłuż wymiaru axis . Mając listę tensorów kształtu (A, B, C) ;

jeśli axis == 0 to tensor output będzie miał kształt (N, A, B, C) . jeśli axis == 1 to tensor output będzie miał kształt (A, N, B, C) . Itp.

Na przykład:

# 'x' is [1, 4]
# 'y' is [2, 5]
# 'z' is [3, 6]
pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]  # Pack along first dim.
pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

Jest to przeciwieństwo unpack .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wartości: muszą mieć ten sam kształt i typ.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • oś: Wymiar, wzdłuż którego należy pakować. Wartości ujemne są zawijane, więc prawidłowy zakres to [-(R+1), R+1) .

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stack::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Axis (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Stack :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla stosu .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Stos

 Stack(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList values
)

Stos

 Stack(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList values,
  const Stack::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Attrs Axis(
  int64 x
)