Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: StringSplitV2

#include <string_ops.h>

Podziel elementy source na podstawie sep na SparseTensor .

streszczenie

Niech N będzie rozmiarem źródła (zazwyczaj N będzie rozmiarem partii). Podziel każdy element source na podstawie sep i zwróć SparseTensor zawierający podzielone tokeny. Puste żetony są ignorowane.

Na przykład N = 2, źródło [0] to „witaj świecie”, a źródło [1] to „ab c”, wtedy na wyjściu będzie

st.indices = [0, 0;
       0, 1;
       1, 0;
       1, 1;
       1, 2]
st.shape = [2, 3]
st.values = ['hello', 'world', 'a', 'b', 'c']

Jeśli podano sep , kolejne ograniczniki nie są grupowane razem i są uważane za ograniczające puste ciągi. Na przykład źródło "1\<\>2\<\>\<\>3" i sep of "\<\>" zwraca ["1", "2", "", "3"] . Jeśli sep ma wartość None lub jest pustym ciągiem, kolejne białe spacje są traktowane jako pojedynczy separator, a wynik nie będzie zawierał pustych ciągów na początku lub na końcu, jeśli łańcuch ma początkowe lub końcowe białe spacje.

Zauważ, że powyższe zachowanie pasuje do str.split w Pythonie.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: 1-D string Tensor , ciągi do podziału.
 • sep: 0-D string Tensor , znak separatora.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • maxsplit: int . Jeśli maxsplit > 0 , limit podziału wyniku.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

StringSplitV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input sep)
StringSplitV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input sep, const StringSplitV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

indices
operation
shape
values

Publiczne funkcje statyczne

Maxsplit (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: StringSplitV2 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringSplitV2 .

Atrybuty publiczne

indeksy

::tensorflow::Output indices

operacja

Operation operation

kształt

::tensorflow::Output shape

wartości

::tensorflow::Output values

Funkcje publiczne

StringSplitV2

 StringSplitV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input sep
)

StringSplitV2

 StringSplitV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input sep,
 const StringSplitV2::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Maxsplit

Attrs Maxsplit(
 int64 x
)