tensor akışı:: işlem:: Sahne

#include <data_flow_ops.h>

Hafif bir Enqueue'ya benzer sahne alanı değerleri.

Özet

Bu Operasyonun temel işlevselliği, çok daha az yetenek ve seçeneğe sahip bir kuyruğa benzer. Bu Operasyon performans için optimize edilmiştir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • değerler: tensörlerin listesi dtypes Eklenen değerlerin uyması gereken veri türlerinin listesi.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • kapasite: Hazırlama Alanındaki maksimum öğe sayısı. > 0 ise kapasiteye ulaşıldığında konteyner üzerindeki eklentiler bloke olur.
 • Memory_limit: Hazırlama Alanındaki Tensörler için izin verilen maksimum bayt sayısı. Eğer > 0 ise, yeterli alan oluşana kadar eklemeler engellenecektir.
 • konteyner: Boş değilse, bu sıra verilen konteynere yerleştirilir. Aksi halde varsayılan kapsayıcı kullanılır.
 • paylaşılan_adı: Bu adı eşleşen Unstage Op ile eşleştirmek gerekir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stage::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Aşama:: Öznitelikler

Stage için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Sahne

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

Sahne

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stage::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Bellek Sınırı

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

PaylaşılanAd

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)