עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: AvgPool3DGrad :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור AvgPool3DGrad .

סיכום

תכונות ציבוריות

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

תכונות ציבוריות

פורמט נתונים_

StringPiece tensorflow::ops::AvgPool3DGrad::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

פונקציות ציבוריות

פורמט נתונים

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AvgPool3DGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

בפורמט ברירת המחדל "NDHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בעומק, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCDHW", סדר אחסון הנתונים הוא: [אצווה, בערוצים, בתוך עומק, בגובה, ברוחב].

ברירת המחדל היא "NDHWC"