עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: תמצית JPegShape :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ExtractJpegShape .

סיכום

תכונות ציבוריות

output_type_ = DT_INT32
DataType

פונקציות ציבוריות

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
(אופציונלי) סוג הפלט של הפעולה (int32 או int64).

תכונות ציבוריות

פלט_סוג_

DataType tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::output_type_ = DT_INT32

פונקציות ציבוריות

OutputType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractJpegShape::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

(אופציונלי) סוג הפלט של הפעולה (int32 או int64).

ברירת המחדל היא int32.

ברירת המחדל היא DT_INT32