עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: נקודות מיזוג של MergeV2 :: עו"ד

#include <io_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור MergeV2Checkpoints .

סיכום

תכונות ציבוריות

delete_old_dirs_ = true
bool

פונקציות ציבוריות

DeleteOldDirs (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ראה לעיל.

תכונות ציבוריות

delete_old_dirs_

bool tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::delete_old_dirs_ = true

פונקציות ציבוריות

DeleteOldDirs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::DeleteOldDirs(
  bool x
)

ראה לעיל.

ברירת המחדל היא אמת