עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ResourceSparseApplyKerasMomentum :: עו"ד

#include <training_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceSparseApplyKerasMomentum .

סיכום

תכונות ציבוריות

use_locking_ = false
bool
use_nesterov_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , עדכון של טווסי הוואר והצבירה יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.
UseNesterov (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , הטנסור שהועבר לחישוב הדרגה יהיה var + momentum * accum, כך שבסופו של דבר, ה- var שתקבל הוא למעשה var + momentum * accum.

תכונות ציבוריות

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs::use_locking_ = false

השתמש_נסטרוב_

bool tensorflow::ops::ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs::use_nesterov_ = false

פונקציות ציבוריות

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

אם True , עדכון של טווסי הוואר והצבירה יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא שקר

השתמש בנסטרוב

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs::UseNesterov(
  bool x
)

אם True , הטנסור שהועבר לחישוב הדרגה יהיה var + momentum * accum, כך שבסופו של דבר, ה- var שתקבל הוא למעשה var + momentum * accum.

ברירת המחדל היא שקר