Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches

#include <array_ops.h>

patches input çıkarın ve bunları "derinlik" çıktı boyutuna yerleştirin.

Özet

extract_image_patches 3B uzantısı.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • girdi: 5-D Tensör [batch, in_planes, in_rows, in_cols, depth] .
 • ksizes: her boyut için kayan pencere boyutu input .
 • adım sayısı: 1-D uzunluğunda 5. Birbirini izleyen iki yamanın merkezlerinin input ne kadar uzakta olduğu. Olmalıdır: [1, stride_planes, stride_rows, stride_cols, 1] .
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

Boyutla ilgili özellikleri şu şekilde belirtiyoruz:

   ksizes = [1, ksize_planes, ksize_rows, ksize_cols, 1]
   strides = [1, stride_planes, strides_rows, strides_cols, 1]

İadeler:

 • Output : "derinlik" boyutunda vektörleştirilmiş ksize_planes x ksize_rows x ksize_cols x depth boyutuna sahip yamalar içeren [batch, out_planes, out_rows, out_cols, ksize_planes * ksize_rows * ksize_cols * depth] şekilli [batch, out_planes, out_rows, out_cols, ksize_planes * ksize_rows * ksize_cols * depth] 5-D Tensör . out_planes , out_rows ve out_cols çıktı yamalarının boyutları olduğuna dikkat edin.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ExtractVolumePatches (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksizes, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

Genel özellikler

operation
patches

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

yamalar

::tensorflow::Output patches

Kamusal işlevler

ExtractVolumePatches

 ExtractVolumePatches(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksizes,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const