Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

tensorflow :: ops :: IsNan

#include <math_ops.h>

X'in hangi elemanlarının NaN olduğunu döndürür.

Özet

(numpy) np.isnan ile eşdeğerdir

Misal:

x = tf.constant([5.0, np.nan, 6.8, np.nan, np.inf])
tf.math.is_nan(x) ==> [False, True, False, True, False]

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

IsNan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

IsNan

 IsNan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const