tensor akışı:: işlem:: Lgamma

#include <math_ops.h>

Gamma(x) öğesinin mutlak değerinin öğe bazında günlüğünü hesaplar.

Özet

Pozitif sayılar için bu işlev, tensördeki her öğe için log((input - 1))!) değerini hesaplar. lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

Örnek:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Lgamma

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const