Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

tensorflow :: ops :: MatchingFiles

#include <io_ops.h>

Bir veya daha fazla glob modeliyle eşleşen dosya kümesini döndürür.

Özet

Bu yordamın, dizinin bölümündeki değil, kalıbın temel adı bölümündeki joker karakterleri desteklediğine dikkat edin. Ayrıca, döndürülen dosya adlarının sırasının da belirleyici olduğuna dikkat edin.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • desen: Kabuk joker karakter kalıpları. Dize türü skaler veya vektör.

İadeler:

  • Output : Eşleşen dosya adlarının bir vektörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

Genel özellikler

filenames
operation

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

dosya adları

::tensorflow::Output filenames

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

MatchingFiles

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const