Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

tensorflow :: ops :: Okuyucu Sıfırla

#include <io_ops.h>

Okuyucuyu ilk temiz durumuna geri yükleyin .

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • reader_handle: Okuyucuya işleyin.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

Okuyucu Sıfırla

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const