tensor akışı:: işlem:: KaynakCountUpTo

#include <state_ops.h>

'Sınır'a ulaşana kadar 'kaynak' ile gösterilen değişkeni artırır.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • kaynak: Skaler bir Variable düğümden olmalıdır.
  • limit: Ref'in arttırılması onu limitin üzerine çıkaracaksa, bunun yerine 'OutOfRange' hatası oluşturulur.

İadeler:

  • Output : Girişin artıştan önceki kopyası. Girdiyi başka hiçbir şey değiştirmezse, üretilen değerlerin tümü farklı olacaktır.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceCountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input resource, int64 limit, DataType T)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

KaynakCountUpTo

 ResourceCountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input resource,
  int64 limit,
  DataType T
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const