Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensör akışı:: operasyon:: Kod ÇözmeJpeg

#include <image_ops.h>

JPEG kodlu bir görüntünün kodunu bir uint8 tensörüne çözün.

Özet

attr channels , kodu çözülen görüntü için istenen renk kanalı sayısını gösterir.

Kabul edilen değerler:

 • 0: JPEG kodlu görüntüdeki kanal sayısını kullanın.
 • 1: gri tonlamalı bir görüntü çıktısı alın.
 • 3: bir RGB görüntüsü çıktısı alın.

Gerekirse, JPEG kodlu görüntü, istenen renk kanalı sayısına uyacak şekilde dönüştürülür.

Attr ratio , kod çözme sırasında görüntünün bir tamsayı faktörü ile küçültülmesine izin verir. İzin verilen değerler: 1, 2, 4 ve 8. Bu, daha sonra görüntünün ölçeğini küçültmekten çok daha hızlıdır.

tf.image.decode_image kullanmak daha temiz olsa da, arayüz aynı olduğundan bu işlem ayrıca PNG'lerin ve animasyonlu olmayan GIF'lerin kodunun çözülmesini de destekler.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • içindekiler: 0-D. JPEG kodlu görüntü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • kanallar: Kodu çözülen görüntü için renk kanallarının sayısı.
 • oran: Ölçek küçültme oranı.
 • fantezi_yükseltme: Doğruysa, renk düzlemlerinin daha yavaş ama daha hoş bir yükseltmesini kullanın (yalnızca yuv420/422).
 • try_recover_truncated: Doğruysa, kesilmiş girdiden bir görüntüyü kurtarmayı deneyin.
 • kabul edilebilir_fraksiyon: Kesilmiş bir giriş kabul edilmeden önce gereken minimum satır bölümü.
 • dct_method: açma için kullanılan algoritma hakkında bir ipucu belirten dize. Sisteme özgü bir varsayılanla eşlenen "" varsayılanı. Şu anda geçerli değerler ["INTEGER_FAST", "INTEGER_ACCURATE"] şeklindedir. İpucu yoksayılabilir (örneğin, dahili jpeg kitaplığı, bu özel seçeneğe sahip olmayan bir sürüme dönüşür.)

İadeler:

 • Output : [height, width, channels] şeklinde 3 boyutlu ..

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DecodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
DecodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const DecodeJpeg::Attrs & attrs)

Genel özellikler

image
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

AcceptableFraction (float x)
Channels (int64 x)
DctMethod (StringPiece x)
FancyUpscaling (bool x)
Ratio (int64 x)
TryRecoverTruncated (bool x)

yapılar

tensorflow:: ops:: DecodeJpeg:: Öznitelikler

DecodeJpeg için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

resim

::tensorflow::Output image

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Kod ÇözmeJpeg

 DecodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents
)

Kod ÇözmeJpeg

 DecodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 const DecodeJpeg::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıkış

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kabul Edilebilir Kesir

Attrs AcceptableFraction(
 float x
)

Kanallar

Attrs Channels(
 int64 x
)

DctMethod

Attrs DctMethod(
 StringPiece x
)

FancyYükseltme

Attrs FancyUpscaling(
 bool x
)

Oran

Attrs Ratio(
 int64 x
)

TryRecoverTruncated

Attrs TryRecoverTruncated(
 bool x
)