Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: StageSize

#include <data_flow_ops.h>

Op, temeldeki kapsayıcıdaki öğelerin sayısını döndürür.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

StageSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
StageSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const StageSize::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
size

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: StageSize :: Attrs

StageSize için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

boyut

::tensorflow::Output size

Kamusal işlevler

StageSize

 StageSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

StageSize

 StageSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const StageSize::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)