Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: Khẳng định :: Đính kèm

#include <logging_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Assert .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

summarize_ = 3
int64

Chức năng công cộng

Summarize (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
In nhiều mục này của mỗi tensor.

Thuộc tính công khai

tóm tắt_

int64 tensorflow::ops::Assert::Attrs::summarize_ = 3

Chức năng công cộng

Tóm tắt

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assert::Attrs::Summarize(
  int64 x
)

In nhiều mục này của mỗi tensor.

Mặc định là 3