Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: DecodeBmp :: Đính kèm

#include <image_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DecodeBmp .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

channels_ = 0
int64

Chức năng công cộng

Channels (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là 0.

Thuộc tính công khai

kênh truyền hình_

int64 tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::channels_ = 0

Chức năng công cộng

Kênh truyền hình

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeBmp::Attrs::Channels(
  int64 x
)

Mặc định là 0.