Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: Chiều dài chuỗi:: Đính kèm

#include <string_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringLength .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

unit_ = "BYTE"
StringPiece

Chức năng công cộng

Unit (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Đơn vị được đếm để tính độ dài chuỗi.

Thuộc tính công khai

đơn vị_

StringPiece tensorflow::ops::StringLength::Attrs::unit_ = "BYTE"

Chức năng công cộng

Đơn vị

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringLength::Attrs::Unit(
  StringPiece x
)

Đơn vị được đếm để tính độ dài chuỗi.

Một trong số: "BYTE" (cho số byte trong mỗi chuỗi) hoặc "UTF8_CHAR" (cho số điểm mã Unicode được mã hóa UTF-8 trong mỗi chuỗi). Kết quả không được xác định nếu unit=UTF8_CHAR và các chuỗi input không chứa UTF-8 hợp lệ về mặt cấu trúc.

Mặc định là "BYTE"