Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: StringLower :: Đính kèm

#include <string_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringLower .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

encoding_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Encoding (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là "".

Thuộc tính công khai

encoding_

StringPiece tensorflow::ops::StringLower::Attrs::encoding_ = ""

Chức năng công cộng

Mã hóa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringLower::Attrs::Encoding(
  StringPiece x
)

Mặc định là "".