תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

זרימת טנסור :: אופ :: החל מומנטום

#include <training_ops.h>

עדכן את '* var' בהתאם לתכנית המומנטום.

סיכום

הגדר use_nesterov = נכון אם אתה רוצה להשתמש במומנטום של Nesterov.

לצבור = לצבור * מומנטום + grad var - = lr * לצבור

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • accum: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • lr: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.
 • מומנטום: מומנטום. חייב להיות סקלרי.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם True , עדכון של טנסורים var ו- varum יהיה מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.
 • use_nesterov: אם True , הטנסור המועבר לחישוב הדרגה יהיה var - lr * momentum * accum, כך שבסופו של דבר, ה- var שאתה מקבל הוא למעשה var - lr * momentum * accum.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum)
ApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum, const ApplyMomentum::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
out

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ApplyMomentum :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ApplyMomentum .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

הַחוּצָה

::tensorflow::Output out

פונקציות ציבוריות

החל מומנטום

 ApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum
)

החל מומנטום

 ApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ApplyMomentum::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)

השתמש בנסטרוב

Attrs UseNesterov(
 bool x
)