תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

זרימת טנסור :: אופ :: AvgPool

#include <nn_ops.h>

מבצע איגום ממוצע על הקלט.

סיכום

כל ערך output הוא הממוצע של חלון ksize בגודל המתאים value .

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ערך: 4-D עם צורה [batch, height, width, channels] .
 • ksize: גודל חלון ההזזה לכל מימד של value .
 • צעדים: צעד החלון הזזה לכל מימד של value .
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • data_format: ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט. בפורמט ברירת המחדל "NHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCHW", סדר אחסון הנתונים של: [אצווה, בערוצים, בגובה, ברוחב].

החזרות:

 • Output : טנזור התפוקה הממוצע המאוחד.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: AvgPool :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור AvgPool .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

AvgPool

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פורמט נתונים

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)