עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: DecodeJpeg

#include <image_ops.h>

לפענח תמונה מקודדת JPEG לטנסור uint8.

סיכום

channels ה- attr מציינים את המספר הרצוי של ערוצי צבע לתמונה המפוענחת.

הערכים המקובלים הם:

 • 0: השתמש במספר הערוצים בתמונה המקודדת JPEG.
 • 1: פלט תמונה בגווני אפור.
 • 3: פלט תמונת RGB.

במידת הצורך, התמונה המקודדת JPEG הופכת כך שתתאים למספר ערוצי הצבעים המבוקשים.

ratio ה- attr מאפשר הקטנת התמונה באמצעות גורם שלם במהלך הפענוח. הערכים המותרים הם: 1, 2, 4 ו- 8. זה הרבה יותר מהיר מאשר לצמצם את התמונה בהמשך.

פעולה זו תומכת גם בפענוח PNG ו- GIF שאינם מונפשים מאחר והממשק זהה, אם כי נקי יותר להשתמש ב- tf.io.decode_image .

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • תוכן: 0-D. התמונה המקודדת JPEG.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • ערוצים: מספר ערוצי הצבע לתמונה המפוענחת.
 • יחס: יחס צמצום.
 • fancy_upscaling: אם נכון השתמשו בשדרוג איטי אך נחמד יותר של מישורי הכרומה (yuv420 / 422 בלבד).
 • try_recover_truncated: אם נכון, נסה לשחזר תמונה מקלט קטוע.
 • acceptable_fraction: חלק השורות המינימלי הנדרש לפני קבלת קלט קטום.
 • dct_method: מחרוזת המציינת רמז לגבי האלגוריתם המשמש לשחרור לחץ. ברירת המחדל היא "" הממפה לברירת מחדל ספציפית למערכת. הערכים התקפים כרגע הם ["INTEGER_FAST", "INTEGER_ACCURATE"]. ניתן להתעלם מהרמז (למשל, ספריית ה- jpeg הפנימית משתנה לגרסה שאין לה אפשרות ספציפית זו).

החזרות:

 • Output : תלת מימד עם צורה [height, width, channels] ..

קונסטרוקטורים ומשחתנים

DecodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
DecodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const DecodeJpeg::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

image
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

AcceptableFraction (float x)
Channels (int64 x)
DctMethod (StringPiece x)
FancyUpscaling (bool x)
Ratio (int64 x)
TryRecoverTruncated (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: DecodeJpeg :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור DecodeJpeg .

תכונות ציבוריות

תמונה

::tensorflow::Output image

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

DecodeJpeg

 DecodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents
)

DecodeJpeg

 DecodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 const DecodeJpeg::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

שבירה מקובלת

Attrs AcceptableFraction(
 float x
)

ערוצים

Attrs Channels(
 int64 x
)

DctMethod

Attrs DctMethod(
 StringPiece x
)

FancyUpscaling

Attrs FancyUpscaling(
 bool x
)

יַחַס

Attrs Ratio(
 int64 x
)

TryRecoverTruncated

Attrs TryRecoverTruncated(
 bool x
)