עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: MapPeek

#include <data_flow_ops.h>

Op מציץ לערכים במפתח שצוין.

סיכום

אם ה

מיכל בסיסי אינו מכיל מפתח זה פעולה זו תחסום עד שייכנס.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

 • OutputList : הערכים טנסור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

MapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapPeek::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
values

פונקציות ציבוריות

operator[] (size_t index) const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: MapPeek :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור MapPeek .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

ערכים

::tensorflow::OutputList values

פונקציות ציבוריות

MapPeek

 MapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapPeek

 MapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapPeek::Attrs & attrs
)

מַפעִיל[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
 int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)