עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: MaxPoolV2

#include <nn_ops.h>

מבצע איגום מרבי על הקלט.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט: קלט 4-D לבריכה.
 • גודל: גודל החלון לכל מימד של טנסור הקלט.
 • צעדים: צעד החלון הזזה לכל מימד של טנסור הקלט.
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

מאפיינים אופציונליים (ראה Attrs ):

 • data_format: ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט. בתבנית ברירת המחדל "NHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCHW", סדר אחסון הנתונים של: [אצווה, בערוצים, בגובה, ברוחב].

החזרות:

 • Output : טנסור התפוקה המרבי המאוחד.

בונים והרסנים

MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolV2::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2 :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור MaxPoolV2 .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolV2::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פורמט נתונים

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)