עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ParseSingleExample

#include <parsing_ops.h>

הופך את ה- tf. דוגמה לפרוטו (כמחרוזת) לטנורס שהוקלד.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • סידורי: וקטור המכיל קבוצה של דוגמאות סדרתיות בינאריות בינאריות.
 • dense_defaults: רשימה של טנזורים (חלקם עשויים להיות ריקים) שאורכם תואם את אורך dense_keys . dense_defaults [j] מספק ערכי ברירת מחדל כאשר התכונה_מפה של הדוגמה חסרה dense_key [j]. אם מסופק טנסור ריק עבור dense_defaults [j], אז יש צורך במפתחות dense_ j [Feature]. סוג הקלט מוסק מ- default_defaults [j], גם כשהוא ריק. אם צפיפות_דיפה [j] אינה ריקה, וצורות צפופות [j] מוגדרות במלואן, אזי צורתם של צפיפות_מתאמים [j] חייבת להתאים לצורות הצפופות [j]. אם ל- dense_shapes [j] יש מימד עיקרי לא מוגדר (תכונה צפופה לצעדים משתנים), dense_defaults [j] חייב להכיל אלמנט יחיד: אלמנט הריפוד.
 • num_sparse: מספר התכונות הדלילות שיש לנתח מהדוגמה. זה חייב להתאים לאורכים של sparse_keys sparse_types sparse_keys sparse_types .
 • sparse_keys: רשימה של מחרוזות num_sparse . המקשים הצפויים בתכונות הדוגמאות הקשורות לערכים דלילים.
 • dense_keys: המקשים הצפויים בתכונות הדוגמאות המשויכים לערכים צפופים.
 • sparse_types: רשימה של סוגי num_sparse ; סוגי הנתונים של הנתונים בכל תכונה הניתנת במפתחות דלילים. נכון לעכשיו ה- ParseSingleExample op תומך ב- DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) ו- DT_STRING (BytesList).
 • dense_shapes: צורות הנתונים בכל תכונה הניתנת במפתחות dense_. אורכה של רשימה זו חייב להתאים לאורכם של dense_keys . מספר האלמנטים בתכונה המתאימים למפתח dense [j] חייבים תמיד להיות שווים צפופים [j] .NumEntries (). אם dense_shapes [j] == (D0, D1, ..., DN) אז בצורת פלט מותח dense_values [j] יהיה (D0, D1, ..., DN): במקרה dense_shapes [j] = (-1, D1, ..., DN), הצורה של תפוקת מותח dense_values [j] יהיה (M, D1, .., DN), כאשר M הוא מספר בלוקים של אלמנטים של אורך D1 *. ... * DN, בקלט.

החזרות:

 • רשימות OutputList OutputList
 • OutputList דלילים_ערכים
 • OutputList דלילות של OutputList
 • OutputList dense_values

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ParseSingleExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::InputList dense_defaults, int64 num_sparse, const gtl::ArraySlice<::tensorflow::tstring > & sparse_keys, const gtl::ArraySlice<::tensorflow::tstring > & dense_keys, const DataTypeSlice & sparse_types, const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & dense_shapes)

תכונות ציבוריות

dense_values
operation
sparse_indices
sparse_shapes
sparse_values

תכונות ציבוריות

ערכים צפופים

::tensorflow::OutputList dense_values

מבצע

Operation operation

דפים דלים

::tensorflow::OutputList sparse_indices

צורות דלילות

::tensorflow::OutputList sparse_shapes

ערכים דלילים

::tensorflow::OutputList sparse_values

פונקציות ציבוריות

ParseSingleExample

 ParseSingleExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::InputList dense_defaults,
 int64 num_sparse,
 const gtl::ArraySlice<::tensorflow::tstring > & sparse_keys,
 const gtl::ArraySlice<::tensorflow::tstring > & dense_keys,
 const DataTypeSlice & sparse_types,
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & dense_shapes
)