עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: תור DequeueUpTo

#include <data_flow_ops.h>

דקו n צמרות של טנסור אחד או יותר מהתור הנתון.

סיכום

פעולה זו אינה נתמכת על ידי כל התורים. אם תור אינו תומך ב- DequeueUpTo, מוחזרת שגיאה לא מיושמת.

אם התור סגור ונותרו יותר מ- 0 אך פחות מ- n אלמנטים, במקום להחזיר שגיאת OutOfRange כמו QueueDequeueMany , פחות מ- n אלמנטים מוחזרים מייד. אם התור סגור ונותרו 0 אלמנטים בתור, אז מוחזרת שגיאת OutOfRange בדיוק כמו ב- QueueDequeueMany . אחרת ההתנהגות זהה ל- QueueDequeueMany :

פעולה זו משרשרת בין רכיבי תור רכיב תור לאורך הממד ה 0 כדי ליצור טנזור רכיב יחיד. לכל המרכיבים בשוליים המתוארים יש גודל n בממד ה- 0.

בפעולה זו יש יציאות k , כאשר k הוא מספר הרכיבים בכדולים המאוחסנים בתור הנתון, ופלט i הוא המרכיב ה- I של הטופל.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ידית: הידית לתור.
 • n: מספר הצמרות לפינוי.
 • component_types: הסוג של כל רכיב tuple.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • timeout_ms: אם בתור יש פחות מ- n אלמנטים, פעולה זו תחסום עד זמן קצוב_ms אלפיות השנייה. הערה: אפשרות זו אינה נתמכת עדיין.

החזרות:

 • OutputList : טנסור אחד או יותר שהוגדרו כטיפל.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

components
operation

פונקציות ציבוריות

operator[] (size_t index) const

פונקציות סטטיות ציבוריות

TimeoutMs (int64 x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: QueueDequeueUpTo :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור QueueDequeueUpTo .

תכונות ציבוריות

רכיבים

::tensorflow::OutputList components

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

תור DequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

תור DequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs
)

מַפעִיל[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פסק זמן

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)