עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: תור Enqueue רבים

#include <data_flow_ops.h>

מצמיד אפס או יותר צמרות של טנסור אחד או יותר בתור הנתון.

סיכום

פעולה זו פורסת כל טנסור רכיב לאורך הממד ה 0 כדי ליצור מספר רכיבי תור. כל רכיבי הטופל צריכים להיות בגודל זהה בממד 0.

בקלט הרכיבים יש אלמנטים k, המתאימים לרכיבי הצמרות המאוחסנים בתור הנתון.

הערה אם התור מלא, פעולה זו תיחסם עד שהאלמנטים הנתונים נחקקו (או חלוף 'timeout_ms', אם צוין).

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ידית: הידית לתור.
 • רכיבים: יש לקחת טנסור אחד או יותר ממנו יש לקחת את הטנסורים הנצפים.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • timeout_ms: אם התור מלא מדי, פעולה זו תחסום עד timeout_ms אלפיות השנייה. הערה: אפשרות זו אינה נתמכת עדיין.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

TimeoutMs (int64 x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: QueueEnqueueMany :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור QueueEnqueueMany .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

תור Enqueue רבים

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

תור Enqueue רבים

 QueueEnqueueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueueMany::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פסק זמן

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)