עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: RaggedBincount

#include <math_ops.h>

סופר את מספר המופעים של כל ערך במערך שלם.

סיכום

פלט וקטור עם size אורך וסוג ה- dtype כמו weights . אם weights ריקות, אז אינדקס i מאחסן את מספר הפעמים שהערך i נספר ב arr . אם weights אינן ריקות, אינדקס i מאחסן את סכום הערך weights בכל אינדקס כאשר הערך המקביל ב- arr הוא i .

מתעלמים arr שנמצאים מחוץ לטווח [0, גודל].

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • פיצולים: 1D int64 Tensor .
 • ערכים: 2D int Tensor .
 • גודל: Tensor לא שלילי.
 • משקולות: הוא int32, Int64, float32, או float64 Tensor עם אותה צורה כמו input , או אורך-0 Tensor , ובמקרה זה משמש את כל משקלים 1.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • פלט בינארי: bool; בין אם הליבה צריכה לספור את המראה או את מספר ההתרחשויות.

החזרות:

 • Output : 1D Tensor עם אורך שווה size או 2D Tensor עם [batch_size, size ]. הספירות או המשקולות המסוכמים עבור כל ערך בטווח [0, גודל).

קונסטרוקטורים ומשחתנים

RaggedBincount (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input splits, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input weights)
RaggedBincount (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input splits, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input weights, const RaggedBincount::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

BinaryOutput (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: RaggedBincount :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור RaggedBincount .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

RaggedBincount

 RaggedBincount(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input splits,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input weights
)

RaggedBincount

 RaggedBincount(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input splits,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input weights,
 const RaggedBincount::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פלט בינארי

Attrs BinaryOutput(
 bool x
)