עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: אקראי נורמלי

#include <random_ops.h>

מפיק ערכים אקראיים מהתפלגות נורמלית.

סיכום

הערכים שנוצרו יהיו בעלי ממוצע 0 וסטיית תקן 1.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • צורה: צורת טנזור הפלט.
 • dtype: סוג הפלט.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • זרע: אם seed או seed seed2 מוגדרים כלא אפסיים, מחולל המספרים האקראיים נזרע על ידי הזרע הנתון. אחרת, הוא נזרע על ידי זרע אקראי.
 • seed2: זרע שני כדי למנוע התנגשות זרעים.

החזרות:

 • Output : טנסור של הצורה שצוינה מלא בערכים נורמליים אקראיים.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomNormal::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: אקראי נורמלי :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור RandomNormal .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

אקראי נורמלי

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

אקראי נורמלי

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomNormal::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

זֶרַע

Attrs Seed(
 int64 x
)

זרע 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)