עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ResizeBicubic

#include <image_ops.h>

שנה את גודל images size באמצעות אינטרפולציה דו-קובית.

סיכום

תמונות קלט יכולות להיות מסוגים שונים אך תמונות פלט תמיד צפות.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • תמונות: 4-D עם צורה [batch, height, width, channels] .
 • גודל: = 1-D int32 טנסור של 2 אלמנטים: new_height, new_width . הגודל החדש לתמונות.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • align_corners: אם נכון, המרכזים של 4 הפיקסלים הפינתיים של טנסי הקלט והפלט מיושרים, תוך שמירה על הערכים בפיקסלים הפינתיים. ברירת המחדל היא שקר.

החזרות:

 • Output : 4-D עם צורה [batch, new_height, new_width, channels] .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBicubic::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
resized_images

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ResizeBicubic :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResizeBicubic .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

גודל_התמונות

::tensorflow::Output resized_images

פונקציות ציבוריות

ResizeBicubic

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

ResizeBicubic

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBicubic::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)