עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: SparseReduceSumSparse

#include <sparse_ops.h>

מחשבת את סכום האלמנטים על פני ממדים של SparseTensor.

סיכום

אופ זה לוקח SparseTensor והוא המקביל הדליל ל- tf.reduce_sum() . בניגוד ל- SparseReduceSum , Op זה מחזיר SparseTensor.

מפחית sp_input לאורך הממדים נתון reduction_axes . אלא אם כן keep_dims נכון, דרגת הטנסור מופחתת ב- 1 לכל ערך keep_dims reduction_axes . אם keep_dims נכון, הממדים המופחתים נשמרים לאורך 1.

אם reduction_axes אין ערכים, כל הממדים מצטמצמים, ומחזירים טנזור עם אלמנט יחיד. בנוסף, הצירים יכולים להיות שליליים, המתפרשים על פי כללי האינדקס בפייתון.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט_אינדקסים: 2-D. מטריצת N x R עם מדדי הערכים שאינם ריקים ב- SparseTensor, אולי לא בסדר קנוני.
 • ערכי קלט: 1-D. N ערכים שאינם ריקים המתאימים input_indices .
 • input_shape: 1-D. צורת הקלט SparseTensor.
 • צמצום_אקסים: 1-D. אורך- וקטור K המכיל את צירי ההפחתה.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • keep_dims: אם נכון, שמור על מידות מופחתות לאורך 1.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output_indices
output_shape
output_values

פונקציות סטטיות ציבוריות

KeepDims (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור SparseReduceSumSparse .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

מדדי פלט

::tensorflow::Output output_indices

פלט_צורה

::tensorflow::Output output_shape

ערכי פלט

::tensorflow::Output output_values

פונקציות ציבוריות

SparseReduceSumSparse

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

SparseReduceSumSparse

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs
)

פונקציות סטטיות ציבוריות

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)