עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: StagePeek

#include <data_flow_ops.h>

Op מציץ לערכים באינדקס שצוין.

סיכום

אם ה

מיכל בסיסי אינו מכיל מספיק אלמנטים ש- Op זה יחסום עד שייכנס. אופציה זו מותאמת לביצועים.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

 • OutputList : הערכים טנסור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes)
StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes, const StagePeek::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
values

פונקציות ציבוריות

operator[] (size_t index) const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: StagePeek :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור StagePeek .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

ערכים

::tensorflow::OutputList values

פונקציות ציבוריות

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const StagePeek::Attrs & attrs
)

מַפעִיל[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
 int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)