עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: TensorArray סגור

#include <data_flow_ops.h>

מחק את ה- TensorArray ממכל המשאבים שלו.

סיכום

זה מאפשר למשתמש לסגור ולשחרר את המשאב באמצע שלב / ריצה.

טענות:

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

TensorArray סגור

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const