עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: BatchMatMul :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור BatchMatMul .

סיכום

תכונות ציבוריות

adj_x_ = false
bool
adj_y_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

AdjX (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , צמוד לפרוסות ה- x .
AdjY (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , צמוד לפרוסות ה- y .

תכונות ציבוריות

adj_x_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_x_ = false

adj_y_

bool tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::adj_y_ = false

פונקציות ציבוריות

AdjX

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjX(
  bool x
)

אם True , צמוד לפרוסות ה- x .

ברירת מחדל כ- False .

ברירת המחדל היא שקר

AdjY

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMul::Attrs::AdjY(
  bool x
)

אם True , צמוד לפרוסות ה- y .

ברירת מחדל כ- False .

ברירת המחדל היא שקר