עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ללהק:: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור Cast .

סיכום

תכונות ציבוריות

Truncate_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

Truncate (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא שקר.

תכונות ציבוריות

לקטוע_

bool tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate_ = false

פונקציות ציבוריות

לקטוע

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cast::Attrs::Truncate(
  bool x
)

ברירת המחדל היא שקר.