עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: קומפרוד :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור Cumprod .

סיכום

תכונות ציבוריות

exclusive_ = false
bool
reverse_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

Exclusive (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , בצע קומפרוד בלעדי.
Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
bool (ברירת מחדל: שקר).

תכונות ציבוריות

בִּלעָדִי_

bool tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::exclusive_ = false

לַהֲפוֹך_

bool tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::reverse_ = false

פונקציות ציבוריות

בִּלעָדִי

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::Exclusive(
  bool x
)

אם True , בצע קומפרוד בלעדי.

ברירת המחדל היא שקר

לַהֲפוֹך

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::Reverse(
  bool x
)

bool (ברירת מחדל: שקר).

ברירת המחדל היא שקר