עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: EncodeBase64 :: עו"ד

#include <string_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור EncodeBase64 .

סיכום

תכונות ציבוריות

pad_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

Pad (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bool אם ריפוד מוחל בקצוות.

תכונות ציבוריות

כָּרִית_

bool tensorflow::ops::EncodeBase64::Attrs::pad_ = false

פונקציות ציבוריות

כָּרִית

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeBase64::Attrs::Pad(
  bool x
)

Bool אם ריפוד מוחל בקצוות.

ברירת המחדל היא שקר