עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: EncodePng :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור EncodePng .

סיכום

תכונות ציבוריות

compression_ = -1
int64

פונקציות ציבוריות

Compression (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
רמת דחיסה.

תכונות ציבוריות

דְחִיסָה_

int64 tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::compression_ = -1

פונקציות ציבוריות

דְחִיסָה

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodePng::Attrs::Compression(
  int64 x
)

רמת דחיסה.

ברירת המחדל היא -1