עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: שווה:: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור Equal .

סיכום

תכונות ציבוריות

incompatible_shape_error_ = true
bool

פונקציות ציבוריות

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא אמת.

תכונות ציבוריות

לא תואם_צורה_שגיאה_

bool tensorflow::ops::Equal::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

פונקציות ציבוריות

IncompatibleShapeError

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Equal::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

ברירת המחדל היא אמת.