עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: SparseBincount :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור SparseBincount .

סיכום

תכונות ציבוריות

binary_output_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

BinaryOutput (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
בול; בין אם הליבה צריכה לספור את המראה או את מספר ההתרחשויות.

תכונות ציבוריות

פלט בינארי_

bool tensorflow::ops::SparseBincount::Attrs::binary_output_ = false

פונקציות ציבוריות

פלט בינארי

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseBincount::Attrs::BinaryOutput(
  bool x
)

בול; בין אם הליבה צריכה לספור את המראה או את מספר ההתרחשויות.

ברירת המחדל היא שקר