עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: מִשְׁתַנֶה:: עו"ד

#include <state_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור משתנה .

סיכום

תכונות ציבוריות

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

פונקציות ציבוריות

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם אינו ריק, משתנה זה ממוקם במיכל הנתון.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם אינו ריק, המשתנה הזה נקרא בדלי הנתון עם שם משותף זה.

תכונות ציבוריות

מְכוֹלָה_

StringPiece tensorflow::ops::Variable::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::Variable::Attrs::shared_name_ = ""

פונקציות ציבוריות

מְכוֹלָה

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Variable::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

אם אינו ריק, משתנה זה ממוקם במיכל הנתון.

אחרת, נעשה שימוש במיכל ברירת מחדל.

ברירת המחדל היא ""

שם משותף

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Variable::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

אם אינו ריק, המשתנה הזה נקרא בדלי הנתון עם שם משותף זה.

אחרת, במקום משתמשים בצומת הצומת.

ברירת המחדל היא ""